Termeni si conditii

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul www.smpberlin.ro  şi atunci când îl parcugeţi şi utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat condiţiile generale de utilizare ale site-ului, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea să o aveţi cu SMP Berlin.

 

Orice dispută sau litigiu având legătură cu accesarea, conţinutul sau utilizarea acestui Site vor fi guvernate de legea română, atât în sens material cît şi în sens procesual, competenţa de soluţionare a oricăror litigii aparţinând în mod exclusiv instanţelor din România.

SMP Berlin  este autorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SMP Berlin sau a unor terţi care au autorizat  SMP Berlin să le utilizeze.

 

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi ale produselor sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

 

Orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la SMP Berlin, este strict interzisă şi constituie infracţiunea de contrafacere, care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii SMP Berlin distribuite în Romania.

 

SMP Berlin îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile produselor şi preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea SMP Berlin, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.